Булган аймгийн Булган сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭЭД БАЙНА

     Булган сумын Засаг дарга,  Тамгын газрын нэр дээр 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар иргэдээс нийт 84 өргөдөл ирүүлснээс эд материалын болон мөнгөн тусламж хүссэн 13, ажилд орохыг хүссэн 4 өргөдөл байгаа нь нийт өргөдлийн 14, 28%-ийг эзэлж байна.

     Энэ хугацаанд 1-р багийн иргэн Д.Отгонцэцэг, Д.Дашдулам,  4-р багийн иргэн Д.Цантай, 5-р багийн иргэн М.Мажигсүрэн нарт эмчилгээний зардалд зориулан тус бүр 40000 төгрөг, мөн 5-р багийн иргэн Д.Эрдэнэчимэгт 5 шуудай нүүрсийг сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн Засаг даргын нөөцийн хөрөнгөөс олгож тусламж үзүүллээ.

    Ажилд орохыг хүссэн 1-р багийн иргэн С.Дорж, 5-р багийн иргэн Д.Энхтуяа нарыг Тамгын газрын үйлчлэгчээр, 4-р багийн иргэн Б.Баттөрийг цахилгаанчин- слесарийн ажилд авч  байнгын ажлын байраар хангаад байна.

    Санал асуулга

    Булган сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

    Үр дүнг харуулах

    Вэб холбоос

    Цаг агаар