Булган аймгийн Булган сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

БУЛГАН СУМЫН ИТХ-ЫН 7 ДАХЬ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААНД БАРИМТЛАН АЖИЛЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

         Булган сумын ИТХ-ын эрхэм зорилго нь: Монгол Улсын үндсэн хууль, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон, бусад хууль тогтоомжид заагдсан бүрэн эрх, чиг үүргээ хэрэгжүүлэн иргэдийн язгуур эрх ашгийг хамгаалж, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, НӨУБ-ын үйл ажиллагааг бэхжүүлэхэд багийн ИНХ, иргэдийн идэвх оролцоог ханган ажиллахад оршино.

         Булган сумын ИТХ-ын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь дараах 4 бүлэг арга хэмжээний хүрээнд ажиллана.

Нэг: Нийгмийн хөгжлийн асуудал

Хоёр. Эдийн засгийн хөгжлийн асуудал  

Гурав: НӨУБ-ын зохион байгуулалт, хяналт шалгалт, орон нутгийн өмчийн асуудал

Дөрөв: Иргэдийн идэвх оролцоог дэмжих, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал

    Санал асуулга

    Булган сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

    Үр дүнг харуулах

    Вэб холбоос

    Цаг агаар