Булган аймгийн Булган сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

     Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан УИХ, Засгийн газар, дээд шатны байгууллагуудын баталсан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулсан Засаг даргын тайлан, мэдээллийг хэлэлцэн дүгнэлт өгөх. 

     Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар тодорхойлсон шийдвэр гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, энэ арга хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэний хамтын оролцоог хангаж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулна.

     Соёл спортын талаар 2016-2020 онд сумын засаг даргын дэвшүүлсэн зорилтын биелэлтийг дүгнэж, энэ талаар хэрэгжүүлж буй төрийн бодлого болон, соёл, биеийн тамирын хууль тогтоомжийн дагуу хөгжүүлэх, иргэдийн соёл, биеийн тамирын эрэлт хэрэгцээг хангах,түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгааллахад хяналт тавина. 

     "Ахмадуудын эрүүл мэнд, идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих хөтөлбөр" -ийн хэрэгжилтийг тооцох, цаашид авах арга хэмжээний талаар ИТХ-ын болон, тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх.

     Гэр бүл, Эмэгтэйчүүд, Хүүхэд, Залуучууд, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тэдэнд үзүүлэх нийгмийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд бодлогын түвшинд анхаарч ажиллах гэх мэт асуудлыг хэлэлцлээ.

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

Санал асуулга

Булган сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Цаг агаар